Bílá místa

…aneb “Hint sunt leones.”…

V Liberci je poměrně mnoho přírodních ploch, které by si zasloužily zvelebení. Četná místa skýtají výrazně větší potenciál pro obyvatele, než jaký je jejich současný stav.

Lokality vhodné pro přírodě blízké úpravy se shodují s vymezením územního systému ekologické stability (ÚSES). Mapy ÚSES v České republice naleznete zde (pravé menu > mapové kompozice > přírodní prvky a jevy > MŽP ÚSES).

Další vhodné plochy na území města Liberce budou zveřejněny po zpracování studie územní zeleně, které právě (tj. duben 2016) probíhá.

Pokud se ve vašem okolí nachází místo, které byste rádi obnovili a spadá do majetku města Liberce obraťte se pro konzultaci na pí. Ing. Lucii Sládkovou z odboru ekologie a veřejné zeleně. Občanské iniciativy formou vašeho zapojení do obnovy přírodních míst jsou podporovány a vítány.