Jak je vytvořit?

V případě, že byste si rádi vytvořili svoji vlastní přírodní zahradu, můžete se inspirovat v naší fotogalerii, kde naleznete ochutnávku fotografií z přírodních zahrad v Libereckém kraji a také ze zahrad v zahraničí.

V sekci kdo vám pomůže, uvádíme, důležité osoby z Libereckého kraje, které mohou být nápomocny.

Pokud chcete zahradu vidět naživo, nejbližší přírodní zahrady naleznete na mapě v sekci kde jsou?

Základní informace o přírodních zahradách jsou k nalezení hned na úvodní stránce, spolu se základní literaturou k tématu.

~ Důležité je se do budování přírodní zahrady pustit s radostí a nezapomenout na cit pro věc, ostatní už vás zahrada naučí sama. ~

IMG_9013

Pokud byste rádi vytvořili přírodní zahradu, nebo tzv. „místo přírodního zážitku“ (natur-erlebnis-räume), na veřejné ploše nebo na školní zahradě. Přinášíme vám naší zkušenost z projektu Místa přírodního zážitku na dosah.

Projekt probíhal od 04/2015 do 03/2016 – formou plánování s místními se nám podařilo vytvořit 3 architektonické návrhy přírodních školních zahrad a jeden návrh přírodní plochy v blízkosti sídliště. Na dvou lokalitách navazovala na plánování i realizace vybraných prvků.

Zde uvádíme záznam z průběhu projektu.

Lokality

  • ZŠ Náměstí Míru – Liberec (Ruprechtice)
    architektonický návrh i částečná realizace zahrady společně s žáky a rodiči
  • Sídliště Kunratická – Liberec (Kunratice) “Sněhurčino jezírko”
    architektonický návrh i částečná realizace
  • ZŠ Křižany – Žibřidice a ZŠ Zásada – architektonické návrhy zahrad

Zvolená metoda – plánování s komunitou (místními)

Komunitní plánování probíhalo formou dvou základních setkání. Cílem prvního setkání bylo zjistit potřeby místních. Na základě poznatků byl následně zpracován architektonický návrh. Diskuze k vhodnosti návrhu byla předmětem druhého setkání.

Akce vedla odborná facilitátorka (moderátorka diskuze), přítomna byla zahradní projektantka. Po vytvoření finální podoby návrhu následovala realizace vybraných prvků, se zapojením zájemců. 

PŘÍRODNÍ LOKALITA NA SÍDLIŠTI KUNRATICKÁ

Cílovými skupinami byly v případě sídliště jeho obyvatelé, zároveň jsme veškeré úpravy projednávali s městem jakožto vlastníkem pozemku.

Setkání s místními bylo velmi příjemné a přínosné ačkoli skupina byla poměrně malá. Podrobněji se dočtete zde Tisková zpráva – Na sídlišti Kunratická diskutovali o Sněhurčině jezírku nebo na facebookovém profilu Sněhurčino jezírko, kde jsme zaznamenávali průběžné dění.

Jaké byly výstupy z jednání? Podívejte se do zápisů ze setkání s místními.

23.6.2015 – úvodní setkání
22.9.2015 – 2. setkání, realizace
Fotodokumnetace realizace

ZAHRADY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Cílové skupiny v případě škol byli žáci, pedagogičtí pracovníci a rodiče. Komunitní setkání byla prostorem pro společné plánování s rodiči žáků.

V procesu plánování jsme nejprve zapojili žáky prostřednictvím projektových dnů, kde tvořili vlastní návrhy zahrad do slepých map. Návrhy žáků byly následně součástí 1. komunitní schůzky s rodiči a to formou výstavy, nejpovedenější návrhy zároveň žáci představili přítomným rodičům. Uskutečnili jsme také úvodní schůzku pro pedagogický sbor, kde jsme zjišťovali potřeby pedagogů vzhledem k úpravě zahrady.

Mrkněte na foto z průběhu plánování v naší galerii.

Pro představu přikládáme i harmonogram akcí na ZŠ Náměstí Míru 

21.5.2015 Přípravná schůzka s pedagogy
Obsah a) obecné informace k tématu přírodní zahrady – povídání s inpirativními fotografiemi
b) společná debata na téma stávající stav zahrady a její budoucí možná podoba – brainstorming, metoda růžových brýlí.
22. – 25.5.2015 Projektový den žáci (zahrada)
Obsah – třídy se postupně vydávají do zahrady, žáci pracují ve skupinkách, do slepé mapy zahrady (A4) zakreslují své nápady – vedeni průvodkou s návodnými otázkami a zarámováním příběhem
26.5.2015 Projektový den žáci (škola)
Obsah –  žáci vytvářejí svůj návrh úpravy zahrady, pracují ve skupinkách ve třídách, do slepé mapy zahrady (A1) zakreslují své návrhy, na A4 doplňují návrh vybraných prvků v detailu.
2.6.2015 1. Komunitní setkání s rodiči
Obsah a) výstava návrhů, představení, zjištění vztahu obecenstva k zahradě b) žáci představují rodičům „nejpovedenější“ návrhy školní zahrady c) brainstorming s rodiči ohledně možné podoby budoucí zahrady d) společná exkurze do zahrady se zájemci.
24.6.2015 2. Komunitní setkání s rodiči
Obsah a) rekapitulace – co se již událo b) představení návrhu c) diskuze nad návrhem, potřebné úpravy.
30.6.2015 Schůzka s pedagogickým sborem
Obsah – doplňující komentáře k návrhu, výběr prvků k realizaci.
Září 2015 až březen 2016 Realizace v zahradě.

~ Co se osvědčilo ~

Důležitou součástí celého procesu komunitního plánování bylo nejprve seznámení všech zainteresovaných osob s tím, co jsou to vlastně přírodní zahrady (ačkoli nám se to zdálo samozřejmé)!

Vždy bylo příjemné, pokud jsme se v rámci setkání s komunitou dostali přímo na zájmovou plochu a část setkání se udála na „místě činu“!

Prezentace návrhů žáků rodičům, bylo dobrým uvedením do tématu!

Pro generování nových nápadů a uvolnění představivosti příchozího publika, jakož i celkové atmosféry v sále, se osvědčila metoda „nasazení růžových brýlí“ – Jak by vypadala vaše zahrada snů? Aneb zapisování nápadů „bez hranic“…

Ve školách je výhodné spojit setkání s termínem třídních schůzek nebo jinou akcí školy, kam jsou rodiče zvyklí chodit!

Pro průběžnou komunikaci úprav na veřejné ploše na sídlišti se osvědčil facebookový profil lokality!

~ Na co dát pozor ~

Na druhou komunitní schůzku zpravidla přijde méně účastníků, nenechte se vyděsit, ale zároveň dobře promyslete, jak je k příchodu přilákat!

Při komunitních schůzkách, kde jsou pohromadě žáci a rodiče je nutné pečlivě oddělit prostor pro obě skupiny – aktivita dětí v diskuzi nepodporuje aktivitu rodičů!

Průběh plánování se vždy liší podle individuálního nastavení školy – zaměření, vztah s rodiči, poloha (venkov, město, sídliště, okraj města), harmonogram školního roku, otevřenost změnám, navyklý způsob práce s žáky – důležité je najít potenciály a kreativně řešit omezení.

Jak zajistit udržitelnost péče o zahradu? Máme několik tipů ale jejich funkčnost jsme v čase projektu nemohli ověřit. Tak tedy, o nové prvky v zahradě pečují:
a) rodiče zájemci – každý prvek jedna rodina
b) žáci – každý prvek jedna třída – motivace formou celoškolní soutěže
c) žáci zájmové kroužky
d) pomoc ze strany vlastníka – technické služby obce 

Seminář pro pedagogy – jak pečovat o přírodní zahradu – součástí našeho projektu nebyl, ale zpětně myslíme, že by se velmi hodil. 

Nechť jsou vám tyto naše poznatky k užitku:)

No a nakonec, jak jinak než – Ouuuu! aneb pozdrav vlka na zdar nových přírodních zahrad v Libereckém kraji!